Antropometri Laboratuarı

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü laboratuarlarından biri olan Antropometri Laboratuarında; farklı yaş grupların beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemlerin kavranması amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Yöntemine uygun şekilde; çevre ve çap ölçümleri, farklı bölgelerden deri kıvrım kalınlıkları ölçümleri, kas kuvveti ölçümlerinin alınması, değerlendirilmesi ve uygulama becerisi kazandırılmaktadır. Vücut bileşiminin değerlendirilmesinde kullanılan farklı özellikte gelişmiş cihazların kullanımı ve ölçüm yöntemleri konusunda uygulamalar yapılmaktadır. Bireyin Enerji harcamasının saptanması için; bazal metabolizma hızı, egzersizin enerji harcaması, günlük enerji harcaması ölçümleri ve yaşam biçiminin değerlendirilmesi uygun cihaz ve yöntemlerle yapılmaktadır.  Bu laboratuar lisansüstü eğitim, tez ve bilimsel araştırma projelerinin yapılmasında kullanılmaktadır. Laboratuarda bulunan cihaz ve aletler bilimsel yeniliklere paralel olarak güncellenmekte ve arttırılmaktadır. Beslenme durumu saptama araştırmalarında kullanılan programlar ve uygulamalar için Fakültemiz bilgisayar laboratuarı kullanılmaktadır.