Besin Kimyası ve Analizleri Laboratuarı

Bu laboratuarda; yenebilen bitki ve hayvan dokusu olan gıdaların bileşimlerinin tanımlanmasına yönelik kalitatif ve kantitatif testler; gıdaların temel bileşenlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini saptamaya yönelik temel testler; gıdalara uygulanan ön hazırlık/hazırlık, işleme, depolama ve dağıtım aşamalarında meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişiklikleri saptayacak olan testler sorumlu öğretim üyesi ve öğretim elemanları tarafından yaptırılmaktadır.

Temel gıda analizlerinde kullanılan cihazlar, kimyasallar,  malzemeler ve analiz ilkelerinin öğrenilmesi, sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması ve laboratuar güvenliğine yönelik bilgiler de verilmektedir. Bu şekilde öğrencilerin çeşitli derslerde kazandığı temel teorik bilgiler pratik uygulamalar ile desteklenmekte ve pekiştirilmektedir. Besin Kimyası ve Analizleri laboratuarı hızlı ve güvenilir sonuç veren gelişmiş teknik ekipmanlarla donatılmış olup, bu laboratuarda lisansüstü öğrenciler ve üniversite akademik personeli tarafından çeşitli tez ve araştırma projeleri yürütülmektedir. Laboratuarda yer alan cihazların çeşitliliği ve versiyonları, son teknolojik ve bilimsel gelişmeler takip edilerek her geçen gün arttırılmakta ve güncellenmektedir.