Duyurular

BESLENME Ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ABD/KOORDİNATÖRLÜKLER

Anabilim Dalları

ABD Başkanları

Sorumlu Öğretim Üyeleri

Sorumlu Öğretim Elemanları

 

Beslenme Bilimleri ABD

 

 

Prof.Dr.Efsun Karabudak

 

Prof.Dr.Sıdıka Bulduk

Doç.Dr.Makbule Gezmen Karadağ

Doç.Dr.Gülçin Sağdıçoğlu Celep

Ayçıl ÖZTURAN

Saniye SÖZLÜ

Birsen YILMAZ

Emine ELİBOL

Özge CEMALİ

Yasemin ERTAŞ

Duygu AĞAGÜNDÜZ

Derya KARA

Teslime Özge YÖRÜSÜN

Neslihan ARSLAN

Emine KOÇYİĞİT

Özlem PÖLENT

Beraat DENER

Elif ÇELİK

Mustafa Fevzi KARAGÖZ

Yasemin ÇAKIR

Gülsüm DEVECİ

Diyetetik ABD

 

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

 

Doç.Dr.Gamze Akbulut

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

Öğr.Gör.Emine Yassıbaş

İzzet ÜLKER

Yeliz SERİN

Hatice BÖLÜKBAŞI

Feride AYYILDIZ

Merve PEHLİVAN

Gülşah Şahin

Sabriye ARSLAN

Sedanur MACİT

Burcu DENİZ GÜNEŞ

Gizem ÖZATA UYAR

Gamze YURTDAŞ

Mehmet Arif İÇER

Büşra BAŞAR GÖKCEN

Ayşegül YURTSEVEN

Elif ADANUR

Şehriban DUYAR ÖZER

Feray GENÇER

Büşra ATABİLEN

Ayfer BEYAZ

 

Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 

Doç.Dr.Saniye Bilici

 

-

Meryem SABAN GÜLER

Süleyman KÖSE

Büşra AYHAN

Semra NAVRUZ

Hande MORTAŞ

Toplum Beslenmesi ABD

Doç.Dr.Eda Köksal

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Betül KOCAADAM

Serkan ASLAN

Özge MENGİ

Merve Şeyda KARAÇİL ERMUMCU

Demet ÖNEN

Osman BOZKURT

Hilal Betül ALTINTAŞ

Tevfik KOÇAK

Tuğba TATAR

 

Koordinatörlük Birimi

 

Sorumlu Öğretim Üyeleri

Sorumlu Öğretim ve Araştırma Görevlileri

Lisans Eğitim Koordinatörlüğü

(Ders/Sınav Programları)

 

Doç.Dr.Eda Köksal

Araş.Gör.Demet Önen

Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü

(Ders/Sınav Programları)

 

Prof.Dr.Efsun Karabudak

Doç.Dr.Saniye Bilici

-

Staj Koordinatörlüğü

Diyetetik Stajı

Doç.Dr.Gamze Akbulut

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

Bölüm öğretim elemanları*

Klinik Beslenme Çocuk Stajı

Prof.Dr.Efsun Karabudak

Öğr.Gör.Emine Yassıbaş

Bölüm öğretim elemanları*

Toplu Beslenme Sistemleri Stajı

Doç.Dr.Saniye Bilici

Doç.Dr.Gülçin Sağdıçoğlu Celep

Bölüm öğretim elemanları*

Dış Kurum ve Hastane Stajı

Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

Doç.Dr.Makbule Gezmen Karadağ

Bölüm öğretim elemanları*

Halk Sağlığı Stajı

Doç.Dr.Eda  Köksal

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Bölüm öğretim elemanları

Erasmus Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Saniye Bilici

Araş.Gör.Duygu Ağagündüz

Araş.Gör.Sedanur Macit

Farabi Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Gülçin Sağdıçoğlu Celep

Araş.Gör.Semra Navruz

Mevlana Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Eda Köksal

Araş.Gör.Derya Kara

AKTS Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr. Makbule Gezmen Karadağ

Araş.Gör.Hatice Bölükbaşı

Araş.Gör.Teslime Özge Yörüsün

Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Eda Köksal

Doç.Dr.Gamze Akbulut

Araş.Gör.Tuğba Tatar

Araş.Gör.Elif Adanur

Lisans Tamamlama Geçiş Koor.

 

Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

Araş.Gör.Yasemin Ertaş

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonu

 

Prof.Dr.Efsun Karabudak

Prof. Dr. Sıdıka Bulduk

-

Doktora Yeterlilik Komitesi

 

Prof. Dr. Sıdıka Bulduk

Prof.Dr.Efsun Karabudak

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Doç.Dr.Saniye Bilici

-

Kalite Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

Doç.Dr. Makbule Gezmen Karadağ

Araş.Gör.Hande Mortaş

Araş.Gör.Feray Gencer

Araş.Gör.Büşra Atabilen

Araş.Gör.Gülsüm Deveci

Araş.Gör.Elif Çelik

 

Bülten-Web Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Gamze Akbulut

 

Araş.Gör.Gülşah Şahin

Araş.Gör.Sabriye Arslan

Araş.Gör.Serkan Aslan

Araş.Gör.Merve Pehlivan

Fakülte/Bölüm Tanıtım Koordinatörlüğü

 

 

Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

Doç.Dr.Saniye Bilici

Araş.Gör.Büşra Ayhan

Araş.Gör.Hilal Betül Altıntaş

Araş.Gör.Hatice Bölükbaşı

Araş.Gör.Beraat Dener

Araş.Gör.Mehmet Arif  İçer

Araş.Gör.Yeliz Serin

Öğrenci Topluluğu Koordinatörlüğü**

 

Doç.Dr.Saniye Bilici Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

Araş.Gör.Merve Şeyda Karaçil

Araş.Gör.Ayçil Özturan

Araş.Gör.Süleyman Köse

Araş.Gör.Gizem Özata

Araş.Gör.Şehriban Duyar Özer

Araş.Gör.Emine Koçyiğit

Mezuniyet Programı

 

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Doç.Dr.Gülçin Sağdıçoğlu Celep

Araş.Gör.Yasemin Çakır

Araş.Gör.Gamze Yurtdaş

Araş.Gör.Özge Mengi

Araş.Gör.Osman Bozkurt

Araş.Gör.Özlem Pölent

Arş. Gör. Büşra Başar

Öğrenci ve Mezunlar Koordinatörlüğü

(Kariyer Günleri)**

 

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Öğr.Gör.Emine Yassıbaş

Araş.Gör.Burcu Deniz Güneş

Araş.Gör.Birsen Yılmaz

Araş.Gör.Özge Cemali

Araş.Gör.Mustafa Fevzi Karagöz

Araş.Gör.Meryem Saban Güler

Araş.Gör.Mehmet Arif  İçer

Sosyal Faaliyetler Komitesi

 

Öğr.Gör.Emine Yassıbaş

Araş.Gör.Gülşah Şahin

Araş.Gör. Ayşegül Yurtsever

Araş.Gör.Betül Kocaadam

Araş.Gör.Saniye Sözlü Araş.Gör.Tevfik Koçak

Araş.Gör.Ayfer Beyaz Coşkun

Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr. Makbule Gezmen Karadağ

Araş.Gör.İzzet Ülker

Araş.Gör.Neslihan Arslan

Muayene ve Kabul Komisyonu

Prof.Dr.Efsun Karabudak

 

(Asil) Doç.Dr.Saniye Bilici

Doç.Dr.Gamze Akbulut

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

(Yedek) Doç.Dr.Eda Köksal

Doç.Dr. Makbule Gezmen Karadağ

Doç.Dr.Gülçin Sağdıçoğlu Celep

* Güz/Bahar Eğitim ve Öğretim dönem başlarında bölüm başkanlığı tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından yürütülür.

** İki koordinatörlük eş güdümlü çalışacaktır.