BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜKLER - Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Duyurular

 

BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ABD/KOORDİNATÖRLÜKLER

Anabilim Dalları

ABD Başkanları

Sorumlu Öğretim Üyeleri

Sorumlu Öğretim Elemanları

 

Beslenme Bilimleri ABD

 

 

Prof.Dr.Efsun Karabudak

 

Prof.Dr.Sıdıka Bulduk

Doç.Dr.Makbule Gezmen Karadağ

Doç.Dr.Gülçin Sağdıçoğlu Celep

Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

 

Beraat DENER

Birsen YILMAZ

Derya KARA

Duygu AĞAGÜNDÜZ

Elif ÇELİK

Emine KOÇYİĞİT

Gülsüm DEVECİ

Hazal KÜÇÜKKARACA

Özge CEMALİ

Saniye SÖZLÜ

Teslime Özge YÖRÜSÜN

Yasemin ÇAKIR

Yasemin ERTAŞ

Diyetetik ABD

 

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

 

Doç.Dr.Gamze Akbulut

Öğr.Gör.Emine Yassıbaş

Neslihan ARSLAN

Ayfer BEYAZ

Ayşegül YURTSEVEN

Büşra ATABİLEN

Büşra BAŞAR GÖKCEN

Feray GENÇER

Feride AYYILDIZ

Gamze YURTDAŞ

Gizem ÖZATA UYAR

Gülşah ŞAHİN

Hatice BÖLÜKBAŞI

İzzet ÜLKER

Mehmet Arif İÇER

Menşure Nur ÇELİK

Özge YEŞİLDEMİR

Sabriye ARSLAN

Şehriban DUYAR ÖZER

Yeliz SERİN

Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 

Doç.Dr.Saniye Bilici

 

-

Büşra AYHAN

Hande MORTAŞ

Hatice BAYGUT

Meryem SABAN GÜLER

Semra NAVRUZ

Süleyman KÖSE

Toplum Beslenmesi ABD

Doç.Dr.Eda Köksal

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Betül KOCAADAM

Demet ÖNEN

Hilal Betül ALTINTAŞ

Merve Esra ÇITAR

Merve Şeyda KARAÇİL ERMUMCU

Nazlıcan ERDOĞAN

Osman BOZKURT

Özge MENGİ

Tevfik KOÇAK

 

 

Koordinatörlük Birimi

 

Sorumlu Öğretim Üyeleri

Sorumlu Öğretim ve Araştırma Görevlileri

Lisans Eğitim Koordinatörlüğü

(Ders/Sınav Programları)

 

Doç.Dr.Eda Köksal

Araş.Gör.Büşra Ayhan

Araş.Gör.Merve Şeyda Karaçil Ermumcu

Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü

(Ders/Sınav Programları)

 

Prof.Dr.Efsun Karabudak

Doç.Dr.Saniye Bilici

-

Staj Koordinatörlüğü

Diyetetik Stajı

Doç.Dr.Gamze Akbulut

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

Bölüm öğretim elemanları*

Klinik Beslenme Çocuk Stajı

Prof.Dr.Efsun Karabudak

Öğr.Gör.Emine Yassıbaş

Bölüm öğretim elemanları*

Toplu Beslenme Sistemleri Stajı

Doç.Dr.Saniye Bilici

Bölüm öğretim elemanları*

Dış Kurum ve Hastane Stajı

Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

Doç.Dr.Makbule Gezmen Karadağ

Bölüm öğretim elemanları*

Halk Sağlığı Stajı

Doç.Dr.Eda  Köksal

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Bölüm öğretim elemanları

Erasmus Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Saniye Bilici

Araş.Gör.Duygu Ağagündüz

Araş.Gör.Nazlıcan Erdoğan

Farabi Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Gülçin Sağdıçoğlu Celep

Araş.Gör.Semra Navruz

Mevlana Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Eda Köksal

Araş.Gör.Derya Kara

AKTS Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Makbule Gezmen Karadağ

Araş.Gör.Hatice Bölükbaşı

Araş.Gör.Teslime Özge Yörüsün

Yatay (Ek madde1) ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü

 

 

Doç.Dr.Gamze Akbulut

Araş.Gör.Birsen Yılmaz

Araş.Gör.İzzet Ülker

Araş.Gör.Gizem Özata Uyar

Araş.Gör.Büşra Atabilen

 

Lisans Tamamlama Geçiş Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

Araş.Gör.Yasemin Ertaş

Araş.Gör.Gamze Yurtdaş

Araş.Gör.Betül Kocaadam

Araş.Gör.Saniye Sözlü

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonu

 

Prof.Dr.Efsun Karabudak

Prof. Dr.Sıdıka Bulduk

-

Doktora Yeterlilik Komitesi

 

Prof. Dr.Sıdıka Bulduk

Prof.Dr.Efsun Karabudak

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Doç.Dr.Saniye Bilici

-

Kalite Koordinatörlüğü

 

Doç.Dr.Hilal Yıldıran

Doç.Dr.Makbule Gezmen Karadağ

Araş.Gör.Feray Gencer

Araş.Gör.Gülsüm Deveci

Araş.Gör.Elif Çelik

Araş.Gör.Özge Yeşildemir

Bülten-Web Koordinatörlüğü

 

Araş.Gör.Gülşah Şahin

 

Araş.Gör.Hande Mortaş

Araş.Gör.Süleyman Köse

Araş.Gör.Sabriye Arslan

Araş.Gör.Merve Esra Çıtar

Fakülte/Bölüm Tanıtım Koordinatörlüğü

(1.sınıflara uyum haftası dahil)

 

Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu

Araş.Gör.Yasemin Ertaş

 

Araş.Gör.Hatice Bölükbaşı

Araş.Gör.Beraat Dener

Araş.Gör.Hilal Betül Altıntaş

Öğrenci Topluluğu Koordinatörlüğü**

 

Doç.Dr.Saniye Bilici

Araş.Gör.Merve Şeyda Karaçil Ermumcu

 

Araş.Gör.Yeliz Serin

Araş.Gör.Şehriban Duyar Özer

Araş.Gör.Demet Önen

Araş.Gör.Hatice Baygut

Araş.Gör.Yasemin Çakır

Mezuniyet Programı

 

Doç.Dr.Nilüfer Acar Tek

Doç.Dr.Gülçin Sağdıçoğlu Celep

Araş.Gör.Özge Mengi

Araş.Gör.Osman Bozkurt

Araş.Gör.Hazal Küçükkaraca

Öğrenci ve Mezunlar Koordinatörlüğü

(Kariyer Günleri)**

 

Öğr.Gör.Emine Yassıbaş

 

Araş.Gör.Özge Cemali

Araş.Gör.Meryem Saban Güler

Araş.Gör.Mehmet Arif  İçer

Sosyal Faaliyetler Komitesi

 

Araş.Gör.Feride Ayyıldız

Araş.Gör.Büşra Ayhan

 

Araş.Gör.Emine Koçyiğit

Araş.Gör. Ayşegül Yurtsever

Araş.Gör.Tevfik Koçak

Arş. Gör. Büşra Başar

Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü

 

Araş.Gör.Duygu Ağagündüz

 

Araş.Gör.Özge Cemali

Araş.Gör.Menşure Nur Çelik

Araş.Gör.Neslihan Arslan

* Güz/Bahar Eğitim ve Öğretim dönem başlarında bölüm başkanlığı tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından yürütülür.

** İki koordinatörlük eş güdümlü çalışacaktır.