GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ KALİTE POLİTİKASI - Beslenme ve Diyetetik Bölümü
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ KALİTE POLİTİKASI

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü kalite politikasını aşağıdaki ilkeler belirlemektedir:

 

1- Üniversitenin misyon ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini yansıtacak olan temel ilkelerin uygulanmasını sağlamak

2- Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel olmak üzere iç ve dış tüm paydaşların süreçlere katılımını sağlamak, iletişimde olmak ve memnuniyeti artırmak

3- Hizmet verilen tüm alanlarda devamlı iyileştirme, takip ve değerlendirme yaklaşımını benimsemek

 

       Kalite politikası çerçevesinde sürdürülen çalışmaların koordinasyonu “Kalite Koordinatörlüğü” tarafından yürütülmektedir. Gazi  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kalite Koordinatörlüğü Üyeleri:

           Kalite Takım Sorumlusu: Doç. Dr. Hilal YILDIRAN

           Üye: Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ

           Üye: Arş. Gör. Feray GENÇER

           Üye: Arş. Gör. Gülsüm DEVECİ

           Üye: Arş. Gör. Elif ÇELİK

           Üye: Arş. Gör. Özge YEŞİLDEMİR