BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

TARİHÇE

Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2009 yılında faaliyete geçmiş olup ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Bu tarihten beri her yıl başarılı bir şekilde yeni mezunlarını vermektedir.

MİSYON

Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, evrensel düşünce ve değerlere sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Diyetisyen” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.

 

VİZYON

Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile Türkiye'de ve Dünya'da tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmak; toplumun sağlıklı gelişimine katkı verecek, araştırma ve yayın yapmaktır.

 

PROGRAMIN AMACI

Beslenme ve Diyetetik Bölümü beslenme ile ilgili her alanda, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürüten bir bölüm olarak faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olan diyetisyenler birçok alanda istihdam olanaklarına sahiptir. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

 • Yataklı tedavi kurumlarında,
 • Renal bakım üniteleri,
 • Diyabet eğitim merkezleri,
 • Enteral-parenteral beslenme ekibinde,
 • Özel diyet polikliniklerinde,
 • Toplu beslenme sistemlerinde (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin yiyecek içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda vb ),
 • Gıda sanayinde,
 • Besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında,
 • Yönetici diyetisyen
 • Halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, yaşlı bakım merkezlerinde,
 • Spor merkezlerinde,
 • Eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.

 

ANABİLİM DALLARI

BESLENME BİLİMLERİ

Beslenme Bilimleri Anabilim dalı, besinlerin ve besin ögelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerini ve ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri ve besinlerin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili biyolojik süreçleri ve moleküler mekanizmaları  inceleyen bilim dalıdır.

 

DİYETETİK

Bebeklikten başlayarak her yaş grubunda görülebilen çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan beslenme ve metabolizma ile ilgili bozuklukları azaltmak, ilerlemesini önlemek ve iyileşmeye yardımcı olmak amacıyla normal beslenme şeklinde yapılan değişikliklere "Diyet Tedavisi" denir. Bu doğrultuda bireylerin diyet tedavilerinin düzenlenmesini sağlayan anabilim dalıdır.

 

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

Toplu beslenme, insanların ev dışında bir arada bu hizmeti veren kuruluşlar tarafından sunulan yiyecek veya yemeklerle beslenmesi olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren kuruluşlar da “toplu beslenme” yapılan kuruluşlar veya “toplu beslenme sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Kaliteli bir toplu beslenme hizmeti, besin değeri korunmuş (uygun hazırlama ve pişirme teknikleri kullanarak), ekonomik, hijyenik, subjektif kalitesi yüksek, miktar bakımından yeterli ve çeşitlilik içeren besin/yemeklerin tüketicilerin hoşuna gidecek uygun fiziki koşullarda zarif ve doğru bir biçimde sunum/servis edilmesini hedefleyen anabilim dalıdır.

 

TOPLUM BESLENMESİ

Toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların belirlenerek değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, ülkenin genel beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanması ve toplumun bilinçlendirilmesi ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanmasına yönelik çalışmalar yapan anabilim dalıdır.  

 

BESLENME VE DİYET BİREYSEL DANIŞMA MERKEZİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü “Diyet Ünitesinde” uzman doktor tarafından muayene edilip zayıflama diyeti yapmasında sakınca görülmeyen ve/veya farklı hastalıklara özgü özel diyet programı uygulanması önerilen bireylere hizmet verilmektedir.

Bu hizmet kapsamında ünitemizde uygulanan protokolümüz şu şekildedir:

 1. Bireye, hekim tarafından zayıflama diyeti yapmasında sakınca olmadığını gösteren ve/veya diyabetik diyet gibi özel beslenme programı uygulanmasının önerildiği belge (konsültasyon kağıdı) olmalıdır.
 2.  Son üç ayda yapılmış olan kan bulgularını (açlık kan şekeri, kan yağları ve kolesterol, TSH, serbest T3, serbest T4, vb.)  içeren analiz sonuçları olmalıdır.
 3. Diyetisyen ve/veya beslenme ve diyet uzmanı, başvuruda bulunan bireyin kan bulgularını değerlendirerek hazırlanacak olan diyete (zayıflama, diyabet, gebe, vb) ek olarak diyette yapılması gereken değişiklikleri belirleyecektir.
 4. Bireyin beslenme öyküsü alınır. Diyetisyenin uygun gördüğü hastalarda BEBİS programı ile besin tüketim kayıtları incelenerek genel beslenme durumu değerlendirmesi yapılır.
 5. Bireyin antropometrik ölçümleri alınır. Yaş ve cinsiyete göre kişiye uygulanacak ölçümler değişebilmektedir. Bu ölçümler arasında; ERGOSPİROMETRE (Bodygem-Medgem, vb) ile bazal metabolizma hızı ölçümleri, BİA/TANİTA ile vücut yağ/kas/su miktarının ölçülmesi ve bel-kalça çevresi ölçümleri gibi ölçümler yer almaktadır.
 6. Bireyin kan bulguları, beslenme alışkanlıkları, metabolizma hızı ve vücut bileşimi değerlendirilerek tamamen kişiye özgü diyet programı hazırlanır.
 7. Danışan bireyden belirli aralıklarla kontrole gelmesi istenir. Kontrollerde, bireyin uygulanan program sürecindeki beslenme durumu değerlendirilir. Alınan antropometrik ölçümlerle diyet başlangıcı ve devam sürecinde oluşan değişiklikler değerlendirilerek yorumlanır.
 8. Bireyde hedeflenen ağırlık kaybı gerçekleştiğinde diyet programı durdurulur ve ağırlık koruma programına alınır.

 

ÖNEMLİ LİNKLER

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

http://erasmus.gazi.edu.tr/

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

http://farabi.gazi.edu.tr/

ETKİNLİKLER

2017 yılı içerisinde planlanan etkinlikler;

 

 

BELGELER

 • Staj Belgeleri