BESLENME VE DİYETETİK BİLİM DALI

sosyoloji, psikoloji, iktisat, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi, gelişme ve üreme biyolojisi, besin teknolojisi gibi birçok bilim dalı ve disiplinin etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri ve ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenmenin yarattığı sağlık sorunları ile mücadele edilmektedir. Çağın en önemli sağlık sorunu olan obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi hastalıkları, kanser ve pek çok hastalıkla mücadelede DİYETİSYENLERE büyük iş düşmektedir. Meslek multidisipliner çalıştığı için hem akademik hem de teknolojik gelişmelerle yakından ilişkisi olup, güncel gelişmeleri takip etmek zorundadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip DİYETİSYEN yetiştirir.

 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ’NÜN AMAÇLARI

1-Toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması,

2-Toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler getirerek uygulanması,

3-Ülkenin besin ve beslenme tanınması ve uyum aktivitelerinin uygulanması,

4-Besin analizlerinin yapılması,

5-Farklı yaş gruplarının enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının belirlenmesi,

6-Çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması,

7-Toplu beslenme hizmeti veren kurum, kuruluşlar, otel, catering, yemek fabrikası vb. işletmelerde yönetim ve organizasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesidir.

 

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA ALANLARI

  • Yataklı tedavi kurumlarında,
  • Tedavi kurumlarında; renal bakım üniteleri, diyabet eğitim merkezleri, enteral-parenteral beslenme ekibinde,
  • Özel diyet polikliniklerinde,
  • Toplu beslenme sistemlerinde (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin yiyecek içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda vb ),
  • Gıda sanayinde,
  • Besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici,
  • Halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, yaşlı bakım merkezlerinde,
  • Spor merkezli okullarda, zayıflama merkezlerinde,
  • Eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.

Mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği’ ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) üyesidir. Her yıl 6 Haziran “Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaktadır.