Programın Amaçları ve Çalışma Alanları - Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Programın Amaçları ve Çalışma Alanları

PROGRAMIN AMACI

Beslenme ve diyetetik bölümü programının amacı, toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki bilgilerini uygulayan, geliştiren araştırmacı ve yenilikçi, evrensel düşünce ve değerlere sahip “Diyetisyen” yetiştirmektir.

Bu kapsamda programın temel eğitim amaçları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Mesleki bilgilerini uygulama, değerlendirme, yorumlama, problem çözme ve karar alma yetkinliğini kazandırmaktır.
 2. Alanına ilişkin komisyon, kurul ve toplantılarda mesleki bilgi ve donanımını sunabilmelidir.
 3. Farklı disiplinler ile ilgili bilgiyi değerlendirme, uygulama ve multidisipliner çalışma becerisi kazandırmaktır.  
 4. Yaşam boyu öğrenme bilinci çerçevesinde bilimsel gelişmeleri takip eden, araştırıcı ve yenilikçi diyetisyenler yetiştirmektir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olan diyetisyenler birçok alanda istihdam olanaklarına sahiptir. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

 • Yataklı tedavi kurumlarında,
 • Renal bakım üniteleri,
 • Diyabet eğitim merkezleri,
 • Enteral-parenteral beslenme ekibinde,
 • Özel diyet polikliniklerinde,
 • Toplu beslenme sistemlerinde (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin yiyecek içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda vb ),
 • Gıda sanayinde,
 • Besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında,
 • Yönetici diyetisyen
 • Halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, yaşlı bakım merkezlerinde,
 • Spor merkezlerinde,
 • Eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.