Publications

Prof. Gamze AKBULUT

https://avesis.gazi.edu.tr/gakbulut/yayinlar

Prof. Eda KÖKSAL

https://avesis.gazi.edu.tr/edakoksal/yayinlar

Prof. Makbule GEZMEN KARADAĞ

https://avesis.gazi.edu.tr/mgezmen/yayinlar

Prof. Saniye BİLİCİ

https://avesis.gazi.edu.tr/sgbilici/yayinlar

Prof. Nilüfer ACAR TEK

https://avesis.gazi.edu.tr/ntek/yayinlar

Prof. Hilal YILDIRAN

https://avesis.gazi.edu.tr/hilalciftci/yayinlar

Prof. Yasemin AKDEVELİOĞLU

https://avesis.gazi.edu.tr/ydemirci/yayinlar

Prof. Adviye Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP

https://avesis.gazi.edu.tr/gulcincelep/yayinlar

Assoc. Prof. Duygu AĞAGÜNDÜZ     

https://avesis.gazi.edu.tr/duyguturkozu/yayinlar

Asst. Prof. Emine YASSIBAŞ

https://avesis.gazi.edu.tr/eyassibas/yayinlar

Asst. Prof. Hande MORTAŞ

https://avesis.gazi.edu.tr/handeyilmaz/yayinlar

Asst. Prof. Büşra AYHAN

https://avesis.gazi.edu.tr/handeyilmaz/yayinlar

Asst. Prof. Feride AYYILDIZ

https://avesis.gazi.edu.tr/feridecelebi/yayinlar

Asst. Prof. Semra NAVRUZ VARLI

https://avesis.gazi.edu.tr/semranavruz/yayinlar

Res. Assist. Dr. Sabriye ARSLAN

https://avesis.gazi.edu.tr/sbolluk/yayinlar

Res. Assist. Demet ÖNEN

https://avesis.gazi.edu.tr/demetonen/yayinlar

Res. Assist. Ayşe Derya BAYAZIT

https://avesis.gazi.edu.tr/aysederyakara/yayinlar

Res. Assist. Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU

https://avesis.gazi.edu.tr/esracitar/yayinlar

Res. Assist. Nazlıcan ERDOĞAN GÖVEZ

https://avesis.gazi.edu.tr/nazlicanerdogan/yayinlar

Res. Assist. Gizem ÖZATA UYAR

https://avesis.gazi.edu.tr/gizemozata/yayinlar

Res. Assist. Hatice BÖLÜKBAŞI

https://avesis.gazi.edu.tr/haticebolukbasi/yayinlar         

Res. Assist. Menşure Nur ÇELİK

https://avesis.gazi.edu.tr/12228/yayinlar

Res. Assist. Elif ÇELİK

https://avesis.gazi.edu.tr/celikelif/yayinlar

Res. Assist. Hilal Betül ALTINTAŞ

https://avesis.gazi.edu.tr/betulaltintas/yayinlar

Res. Assist. Meryem SABAN GÜLER

https://avesis.gazi.edu.tr/meryemsabanguler/yayinlar

Res. Assist. Mustafa Fevzi KARAGÖZ

https://avesis.gazi.edu.tr/fevzikaragoz/yayinlar

Res. Assist. Tevfik KOÇAK

https://avesis.gazi.edu.tr/tevfik.kocak/yayinlar

Res. Assist. Gülsüm DEVECİ

https://avesis.gazi.edu.tr/gulsumdeveci/yayinlar

Res. Assist. Özge CEMALİ

https://avesis.gazi.edu.tr/12841/yayinlar

Res. Assist. Neslihan ARSLAN

https://avesis.gazi.edu.tr/akdeniz.neslihan91%40gmail.com/yayinlar

Res. Assist. Teslime Özge ŞAHİN

https://avesis.gazi.edu.tr/tozgeyrsn%40gmail.com/yayinlar

Res. Assist. Büşra ATABİLEN

https://avesis.gazi.edu.tr/busra.atbln%40hotmail.com/yayinlar

Res. Assist. Şerife AKPINAR

https://avesis.gazi.edu.tr/13362/yayinlar

Res. Assist. Şerife AYTEN

https://avesis.gazi.edu.tr/serifeayten/yayinlar

Res. Assist. Bartu Eren GÜNEŞLİOL

https://avesis.gazi.edu.tr/bartugunesliol/yayinlar

Res. Assist. Yasemin AÇAR

https://avesis.gazi.edu.tr/yasemin.acar/yayinlar

background image